Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं

कुलेश्वर

बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं

कुलेश्वर

images
जम्मा संख्या : {{ offices . length }}

सि.नं निकाय ठेगाना प्रमुख कार्यक्षेत्र फोन इमेल
{{ ++index }} {{ office . name_other }} {{ office . name }} {{ office . address_other }}
{{ office . district_name_other }}
{{office.chief }} {{office.field }} {{ office . phone }} {{ office . toll_free_phone }} {{ office . email }}
{{ message_nep }}
{{ ++index }} {{ office . name }} {{ office . address }}
{{ office . district_name }}
{{ office . chief }} {{office.field }} {{ office . phone }} {{ office . toll_free_phone }} {{ office . email }}
{{ message_eng }}
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-03-02 14:43:53

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं