Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं

कुलेश्वर

बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं

कुलेश्वर

images

सम्पर्क

*


श्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं

ठेगाना : कुलेश्वर

फोन : 9851345135, 9841010222

इमेल : udbokathmandu@bagamati.gov.np, kathmanu_division@hotmail.comसाइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-03-02 14:43:53

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं